+420 608 808 946

Ochrana osobních údajů

V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací se firma TOYPEX s.r.o. zavazuje, že Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Odesláním objednávkového formuláře dochází k uzavření kupní smlouvy, čímž objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem uspokojení objednávky. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pouze pro poskytování obchodních sdělení o produktech a akcích firmy TOYPEX s.r.o. týkajících se zboží určeného dětem. Firma TOYPEX  s.r.o. nebude předávat osobní údaje svých zákazníků žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k vyřízení dotyčné objednávky, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k výkonným orgánům ČR a státní správy. Objednavatel může písemně vyjádřit nesouhlas s uchováváním svých osobních údajů, na základě čehož se firma TOYPEX s.r.o. zavazuje tyto údaje odstranit ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.