+420 608 808 946

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.toypex.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ta je při prodeji konečnému spotřebiteli stanovena zákonnou lhůtou 24 měsíců (§ 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V průběhu prvních 6 měsíců od data prodeje bude při reklamačním řízení předpokládáno, že zboží již v době prodeje nebylo ve shodě s kupní smlouvou, výrobek bude tudíž v případě oprávněnosti reklamace automaticky vyměněn za nový. Po uplynutí půlroční lhůty bude reklamace řešena dle dané situace opravou či výměnou vadných součástí stavebnice nebo v případě neopravitelných závad kompletní výměnou. Záruční doba na dodané zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Reklamaci se nevztahuje na následující případy:
• opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním (např. poškrábání povrchu dílků nebo změna barevnosti při dlouhodobé expozici světelnému či tepelnému záření)
• stavebnice byla mechanicky poškozena nebo poničena zacházením neodpovídajícím jejímu účelu
• stavebnice byla používána v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům běžným pro daný typ zboží
• zboží bylo poškozeno přírodními živly
• bylo poškození způsobeno nevhodným skladováním

Reklamační podmínky
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte nápisem „REKLAMACE“.  Výrobek je potřeba zaslat kompletní a nejlépe v původním obalu, každopádně tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
K reklamaci přiložte podepsaný dokument obsahující následující údaje:
jméno a adresa odběratele, telefonický kontakt, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a detailní popis závady.

Reklamaci vyřeší prodávající bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30ti kalendářních dnů od data uplatnění reklamace (pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak).